Tuesday, October 16, 2018

Apakah yang dikatakan server dan network connection itu?


Apakah pelayan rangkaian itu?

Pelayan rangkaian adalah sistem komputer, yang digunakan sebagai repositori pusat data dan pelbagai program yang dikongsi oleh pengguna dalam rangkaian. Sekiranya anda mempunyai komputer yang tidak lagi digunakan kerana kelajuan yang perlahan, anda boleh mengubahnya menjadi pelayan rangkaian untuk komputer lain di dalam rumah anda.

Apa yang kita panggil komputer yang disambungkan ke pelayan itu?

Jika komputer peribadi anda disambungkan ke rangkaian, ia dipanggil stesen kerja rangkaian (ambil perhatian bahawa ini adalah bentuk yang berlainan penggunaan istilah stesen kerja sebagai microcomputer high-end). ... Stesen kerja lain dirujuk sebagai komputer klien, dan ini adalah rangkaian pelayan / pelanggan.

Jenis Pelayan
Pelayan Proksi. ...
Pelayan Mail. ...
Platform Pelayan. ...
Pelayan Web. ...
Server Aplikasi. ...
Pelayan Komunikasi Masa Nyata. ...
Pelayan FTP. ...
Pelayan Kerjasama.

Apakah pelayan dalam rangkaian itu?

Terdapat pelbagai jenis pelayan, contohnya: Server fail: komputer dan peranti penyimpanan yang didedikasikan untuk menyimpan fail. ... Mencetak pelayan: komputer yang menguruskan satu atau lebih pencetak, dan pelayan rangkaian adalah komputer yang menguruskan trafik rangkaian. Server pangkalan data: sistem komputer yang memproses pertanyaan pangkalan data.

Apakah yang dilakukan oleh pelayan rangkaian itu?

Jawapan: Server adalah komputer yang menyajikan maklumat kepada komputer lain. Komputer ini, yang dipanggil pelanggan, boleh menyambung ke pelayan melalui rangkaian kawasan tempatan (LAN) atau rangkaian kawasan luas (WAN), seperti Internet. ... Pelayan fail adalah komputer yang menyimpan fail yang boleh diakses oleh komputer lain.

No comments:

Post a Comment